Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Ολοκληρωμένες Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Θεωρούμε ότι είναι στο πλαίσιο της δουλειάς μας να παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και οι οποίες υπηρεσίες αφορούν στο τι απαιτείται για να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν.

Η «έξυπνη» λήψη αποφάσεων προϋποθέτει την κατανόηση των κινδύνων που εμπεριέχονται σε κάθε σημαντική δράση. Η αποτελεσματική υλοποίηση κάθε δράσης μπορεί να αποβεί κερδοφόρα για μία επιχείρηση.

Το σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον εξελίσσεται συνεχώς. Οι καινοτομίες στην τεχνολογία γίνονται σχεδόν επιτακτικές για κάθε επιχείρηση που επιδιώκει να παραμείνει στο επιχειρηματικό στίβο.

Στην PE Accountants κατανοούμε πλήρως τις προκλήσεις των επιχειρήσεων γι΄αυτό και επενδύουμε συνεχώς στις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες.

Προγράμματα ΕΣΠΑ – Επιδότηση Επιχειρήσεων

Η PE Accountants αναλαμβάνει να σας ενημερώνει έγκαιρα και έγκυρα για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες επιδότησης ίδρυσης νέων επιχειρήσεων ή αναδιοργάνωσης ήδη υπάρχουσας επιχείρησης.

Παράλληλα αναλαμβάνουμε την σύνταξη και υποβολή προτάσεων επιδότησης, προ-αξιολόγηση, παρακολούθηση των φακέλων συμμετοχής για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και υποστήριξη υλοποίησης των έργων.

Η αίτηση για επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ συνοδεύεται τις περισσότερες φορές από ένα επιχειρηματικό σχέδιο. Το επιχειρηματικό σχέδιο περιλαμβάνει κάποιες παραμέτρους οι οποίες θα πρέπει να εξεταστούν διεξοδικά πριν την κατάθεση της αίτησης.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη μελέτη και σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων για την υποβολή αιτήσεων στα προγράμματα ΕΣΠΑ. Η ομάδα μας θα σας υποστηρίξει στην προετοιμασία φακέλου και την υλοποίηση του προγράμματος.

Επιπλέον θα ενημερωθείτε για τις πτυχές του προγράμματος επιδότησης, που ενδιαφέρεστε, έτσι ώστε να λάβετε τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις. Κάθε αλλαγή στο επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ θα σας γνωστοποιείται έγκαιρα με σκοπό να είστε ενήμερος για το πώς επηρεάζουν οι τυχόν αλλαγές την επιδότησή σας.

Η PE Accountants σας καθοδηγεί και σας κατευθύνει στις βέλτιστες λύσεις για την επιδότηση της επιχείρησή σας μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, μέσα από μία σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία.

Κάτοικοι Εξωτερικού – Φορολογική Υποστήριξη

Οι Έλληνες Κάτοικοι Εξωτερικού με εισοδήματα στην Ελλάδα υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος με τη φόρμα που είναι γνωστή ως «Ε1».

Συγκεκριμένα, για τους κατοίκους εξωτερικού στο Ε1 ζητούνται πληροφορίες:

Επίσης, όσο αφορά σε εισοδήματα που προκύπτουν από ακίνητη περιουσία καθώς και ποσοστά ιδιοκτησίας, στοιχεία συνιδιοκτητών θα πρέπει να υποβάλλονται στην φορολογική δήλωση.

Η φορολογική δήλωση Κατοίκων Εξωτερικού υποβάλλεται μια φορά τον χρόνο από τον Φεβρουάριο έως Ιούνιο κάθε έτους.

Αν είστε Κάτοικος Εξωτερικού και έχετε καθυστερήσει με την υποβολή φορολογικής δήλωσης ή θέλετε να μας αναθέσετε  την συμπλήρωση και την κατάθεση της φορολογικής σας δήλωσης επικοινωνήστε μαζί μας πατώντας εδώ.

Φορολογικοί Έλεγχοι για Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα

Ένας ιδιώτης ή μία εταιρεία ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθούν μπροστά σε έναν φορολογικό έλεγχο. Είτε πρόκειται για κάποιον τακτικό ή έκτακτο έλεγχο επιχείρησης ή για έλεγχο φυσικού προσώπου (π.χ. ΚΕΦΟΜΕΠ) αναλαμβάνουμε την διαδικασία υποστήριξης στον φορολογικό έλεγχο.

Συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένους και έμπειρους νομικούς συμβούλους στο φορολογικό δίκαιο για την αντιμετώπιση σύνθετων ζητημάτων φορολογικής φύσης ή εταιρικής λειτουργίας.

Συγκεκριμένα στους φορολογικούς ελέγχους παρέχουμε: