Λογιστικές Υπηρεσίες για ιδιώτες

Ολοκληρωμένες Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Κάλυψη φορολογικών αναγκών για κάθε ιδιώτη

Αν είστε ιδιώτης, η συνεργασία με το λογιστικό μας γραφείο που βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή, σας εξασφαλίζει την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε φορολογικού ζητήματος.

Αναθέτοντας σε εμάς τη λογιστική σας υποστήριξη θα μελετήσουμε καταρχήν τη φορολογική σας κατάσταση για τη διαπίστωση των φορολογικών σας υποχρεώσεων και θα σας παρέχουμε συμβουλευτική υποστήριξη στην επίλυση τυχόν φορολογικών ζητημάτων.

Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε προϋπολογισμό εισοδημάτων επομένης χρονιάς και πρόβλεψη εισοδήματος για την κάλυψη των τεκμαρτών δαπανών διαβίωσης.

Λογιστικές υπηρεσίες που παρέχουμε σε Ιδιώτες: