Ίδρυση εταιρείας

Ολοκληρωμένες Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Η PE Accountants αναλαμβάνει ολοκληρωμένα την  ίδρυση εταιρίας (ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε. Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε.), χωρίς να χρειαστεί να αφιερώσετε χρόνο στις διαδικασίες έναρξης επιχείρησης. Πριν όμως από την ίδρυση της εταιρείας θα μελετήσει μαζί σας τις ιδιαιτερότητες της δραστηριότητάς σας, ώστε να αποφασίσετε με ασφάλεια την κατάλληλη νομική μορφή.

Η ίδρυση νέας επιχείρησης απαιτεί ορισμένα σημαντικά βήματα τα οποία ο επιχειρηματίας οφείλει να γνωρίζει, για να αποφύγει το χάσιμο χρόνου και χρήματος. Η νομική μορφή της εταιρείας συνδέεται με τον φορολογικό σχεδιασμό ώστε η επιχείρησή σας να μην φορολογείται υπέρογκα χωρίς ουσιαστικό λόγο.

Τα βήματα αυτά σχετίζονται με την επιλογή της νομικής μορφής και τις διαδικασίες έναρξης επιχείρησης, που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους (Εμπορικό, Α.Ε.,Ε.Π.Ε, επιμελητηρίων, Γ.Ε.Μ.Η., Φορολογίας εισοδήματος, Κ.Φ.Α.Σ., και Ασφαλιστικό).

Επιπλέον απαιτείται η οργάνωση του λογιστηρίου για την επιχείρηση και η πλήρη υποστήριξή του.

Η ομάδα μας μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών έναρξης επιχείρησης θα προχωρήσει στην οργάνωση της λειτουργίας του λογιστηρίου σας στο χώρο της εταιρείας σας ή και στα γραφεία της PE Accountants αν αυτό σας εξυπηρετεί καλύτερα.\

Μετατροπή νομικής μορφής επιχειρήσεων

Η μετατροπή της νομικής μορφής μιας επιχείρησης π.χ. από Ομόρρυθμη Εταιρία (Ο.Ε.) σε  Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε) αποτελεί θέμα στρατηγικής επιλογής. Πρόκειται για μια απόφαση η οποία χρειάζεται να αξιολογηθεί σωστά από έμπειρο φοροτεχνικό.  Η PE Accountants αναλαμβάνει να καθοδηγήσει κατάλληλα τον επιχειρηματία στη νομική μορφή της εταιρείας του, ώστε να έχει τα προσδοκόμενα οφέλη.

Διακοπή εργασιών εταιρείας

Η διακοπή των εργασιών εταιρείας για λόγους μετάβασης σε ένα νέο επιχειρηματικό σχήμα, είτε για φορολογικούς ή προσωπικούς λόγους είναι πάντοτε ένα κομβικό σημείο. Απαιτεί άμεσους και λεπτούς χειρισμούς. Η εμπειρία της PE Accountants εγγυάται την ομαλή και αποτελεσματική διακοπή εργασιών νομικών προσώπων.