Λογιστικές Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

Ολοκληρωμένες Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Οργάνωση λογιστηρίου

Η οργάνωση του Λογιστηρίου πιστεύουμε ότι είναι το Α και το Ω κάθε επιχείρησης που στοχεύει στην ανάπτυξη. Με την οργάνωση, την επίβλεψη και τον έλεγχο του λογιστηρίου συμβάλουμε αποφασιστικά στη άμεση πληροφόρηση και την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων της επιχείρησή σας, καθώς και στην έγκαιρη εφαρμογή της νομοθεσίας.

Το λογιστικό γραφείο μας στην Αγία Παρασκευή, παρέχει ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λογιστικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και οργανισμούς ανεξάρτητα από τη νομική μορφή και το μέγεθος τους.

Επίβλεψη Λογιστηρίου

Το λογιστήριο και η εύρυθμη λειτουργία του έχουν καταλυτικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Η σωστή εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του λογιστηρίου και την εξοικονόμηση χρημάτων για τον επιχειρηματία.

Η PE Accountants διαθέτει την απαραίτητη επιστημονική πληρότητα και την εμπειρία που απαιτείται ώστε να αναλάβει με απόλυτη επιτυχία την επίβλεψη λογιστηρίων.

Χάρη στις εξειδικευμένες γνώσεις που διαθέτουμε και την 40ετή εμπειρία μας αναλαμβάνουμε την επίβλεψη λογιστηρίου για μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε κάθε κλάδο της αγοράς.

Ενημερωνόμαστε συνεχώς για τις αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία την οποία και εφαρμόζουμε στη συνεργασία μας με τα οικονομικά τμήματα και τα λογιστήρια επιχειρήσεων.

Επιπλέον, ελέγχουμε την τήρηση του νόμου και των λογιστικών αρχών στη λειτουργία του λογιστηρίου και αναλαμβάνουμε τη διαχείριση υποθέσεων της εταιρείας με οργανισμούς του Δημοσίου.

Λογιστικές Υπηρεσίες με προστιθέμενη αξία

Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον είναι γεμάτο από προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες. Στην PE Accountants επιλέγουμε να εστιάζουμε μαζί με τον πελάτη μας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων με ολοκληρωμένες λύσεις λογιστικής στρατηγικής. Για εμάς κάθε πελάτης είναι ξεχωριστός!

Για το λόγο αυτό και προσαρμόζουμε τις λογιστικές υπηρεσίες που παρέχουμε στις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης, επιδιώκοντας να επιτυγχάνουμε την εύρυθμη ανάπτυξη των πελατών μας.

Παρέχουμε ολοκληρωμένη πληροφόρηση και έγκαιρη προσαρμογή στις αλλαγές της νομοθεσίας, με σκοπό τη λήψη κατάλληλων αποφάσεων για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Ενδεικτικές παρεχόμενες λογιστικές υπηρεσίες :