Λογιστικό Γραφείο

Ολοκληρωμένες Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

40 Χρόνια Εμπειρίας

Το Λογιστικό – Φοροτεχνικό Γραφείο Πετροπούλου Ελευθερία & Συνεργάτες, που βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή και λειτουργεί από το 1980 με πιστοποίηση από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.)

Η ομάδα μας απαρτίζεται από Λογιστές, Φοροτεχνικούς και Συμβούλους Επιχειρήσεων, που καθημερινά φροντίζουν για τη δυναμική ανάπτυξη των πελατών μας.

Η επιτυχία μας βασίζεται στην υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών μας γεγονός που αποδεικνύεται από το ρυθμό ανάπτυξης των επιχειρήσεων που συνεργάζονται μαζί μας.

Με 40 χρόνια δυναμικής και συνεπούς παρουσίας στην αγορά των λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, το λογιστικό γραφείο της Ελευθερίας Πετροπούλου μπορεί να εγγυηθεί το επαγγελματικό υπόβαθρο που διαθέτει για την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική υποστήριξη επιχειρήσεων και ιδιωτών.

Λογιστικές Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

Η οργάνωση του Λογιστηρίου πιστεύουμε ότι είναι το Α και το Ω κάθε επιχείρησης που στοχεύει στην ανάπτυξη. Με την οργάνωση, την επίβλεψη και τον έλεγχο του λογιστηρίου συμβάλουμε αποφασιστικά στη άμεση πληροφόρηση και την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων της επιχείρησή σας, καθώς και στην έγκαιρη εφαρμογή της νομοθεσίας.

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Ένα από τα ισχυρότερα επιχειρηματικά πλεονεκτήματα είναι η έγκαιρη και έγκυρη φορολογική πληροφόρηση, απέναντι στις αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου που αφορά τη φορολογία επιχειρήσεων. Οι πελάτες μας έχουν άμεση ενημέρωση των αλλαγών αυτών με σκοπό την τάχιστη εναρμόνισή τους με το φορολογικό καθεστώς.

Υπηρεσίες Μισθοδοσίας Επιχειρήσεων

Η μισθοδοσία επιχειρήσεων είναι μία απαιτητική διαδικασία που θα πρέπει να τηρεί το γράμμα του νόμου. Η υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας στην έκδοση και διαχείριση μισθοδοσίας αντανακλάται στην ολοένα και αυξανόμενη επιλογή των επιχειρήσεων να μας αναθέτουν το κομμάτι της μισθοδοσίας τους.

Λογιστικές Υπηρεσίες για Ιδιώτες

Μελετώντας διεξοδικά τις ανάγκες κάθε ιδιώτη σε λογιστική υποστήριξη, παρέχουμε αξιόπιστες λογιστικές υπηρεσίες δίνοντας ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Θεωρούμε ότι είναι στο πλαίσιο της δουλειάς μας να παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και οι οποίες υπηρεσίες αφορούν στο τι απαιτείται για να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν.

Ίδρυση εταιρείας

Η PE Accountants αναλαμβάνει ολοκληρωμένα την  ίδρυση εταιρίας (ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε. Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε.), χωρίς να χρειαστεί να αφιερώσετε χρόνο στις διαδικασίες έναρξης επιχείρησης. Πριν όμως από την ίδρυση της εταιρείας θα μελετήσει μαζί σας τις ιδιαιτερότητες της δραστηριότητάς σας, ώστε να αποφασίσετε με ασφάλεια την κατάλληλη νομική μορφή.